Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 09.12.2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.   Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.   Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok.
4.   Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
5.   Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      dla Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok.
6.   Sprawa podjęcia uchwały ustalającej średnią cenę paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.
7.   Praca nad projektem budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020
      oraz Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019 - 2027.
8.   Omówienie przesunięć budżetowych.
9.   Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.   
       

Przewodnicząca Komisji
Janina Smoleń

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (3 grudnia 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (5 grudnia 2019, 09:08:46)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (6 grudnia 2019, 12:59:56)
Zmieniono: Zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455