Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 18.11.2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Sprawa przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
5.    Sprawa zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016 – 2023.
6.    Sprawa zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli.
7.    Sprawa podjęcia uchwały dotyczącej wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku   
       budżetowego 2019.
8.    Sprawa udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim.
9.    Ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10.  Sprawa obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
11.  Określenie stawek podatku od środków transportowych.
12.  Omówienie przesunięć budżetowych.
13.  Sprawy bieżące.
14.  Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (14 listopada 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (15 listopada 2019, 12:15:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711