Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - 17.09.2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 17 września 2019 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.   Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.   Sprawa powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
      w Kijewie Królewskim.
5.   Sprawa przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Brzozowo.
6.   Sprawa sprzedaży działki gminnej w Kijewie Szlacheckim.
7.   Sprawa wykupu gruntu pod drogę gminną w Trzebczu Szlacheckim.
8.   Sprawa ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym
      urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
9.   Omówienie kwestii oświetlenia ulicznego i organizacji ruchu na drogach gminnych.
10. Sprawa zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród.
11. Omówienie przesunięć budżetowych.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Roman Grzyb

metryczka


Wytworzył: Roman Grzyb (10 września 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (10 września 2019, 13:35:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 611