Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów - 18.06.2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.      Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.      Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Kijewo Królewskie   
         oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Kijewie Królewskim.
5.      Analiza sprawozdania finansowego za rok 2018 SP ZOZ w Kijewie Królewskim.
6.      Sprawa udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie:
         a)    sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za rok 2018,
         b)    przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej,
         c)    dyskusja.
7.      Sprawa wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2020 – 2023.
8.      Sprawa zakupu przez Gminę Kijewo Królewskie budynku po Banku Spółdzielczym
         w Kijewie Królewskim.
9.      Omówienie przesunięć budżetowych.
10.    Sprawy bieżące.
11.    Zakończenie posiedzenia.       

Przewodnicząca Komisji
Janina Smoleń

metryczka


Wytworzył: Janina Smoleń (10 czerwca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (14 czerwca 2019, 09:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 506