Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury - 15.05.2019 r.

Zawiadamiam, iż w dniu 15 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Infrastruktury.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.   Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.   Sprawa zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy   
      Kijewo Królewskie.
5.   Sprawa zmian granic obszarów Natura 2000.
6.   Sprawa przyznania w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
      budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
7.   Sprawa ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
      prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.
8.   Sprawa powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Kijewie Królewskim na kadencję
      w latach 2019 - 2023.
9.   Sprawa wniosków o nadanie odznaki honorowej  "Zasłużony dla Rolnictwa".
10. Omówienie przesunięć budżetowych.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (8 maja 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (8 maja 2019, 13:55:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510