Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Infrastruktury

Zawiadamiam, iż w dniu 19 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy
w Kijewie Królewskim (biuro Rady Gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad komisji.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
4.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
       Problemów Alkoholowych.
5.    Sprawa przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
       bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kijewo Królewskie w 2019 roku.
6.    Sprawa wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2020 rok.
7.    Sprawa przyjęcia środków na realizację projektu pn. „Aktywni w internecie 
       w Gminie Kijewo Królewskie”
8.    Sprawa utworzenia Klubu Seniora w Kijewie Królewskim dofinansowanego z rządowego
       programu „Senior+”.
9.    Sprawa przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru
       części wsi Brzozowo (Br-4).
10.  Otwarte Strefy Aktywności.
11.  Sprawa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
12.  Omówienie możliwości dofinansowania modernizacji dróg.
13.  Sprawa opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
14.  Omówienie przesunięć budżetowych.
15.  Sprawy bieżące.
16.  Zakończenie posiedzenia.                 

Przewodnicząca Komisji
Iwona Lisewska

metryczka


Wytworzył: Iwona Lisewska (14 marca 2019)
Opublikował: Paulina Baranowska (14 marca 2019, 14:11:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378