Sprawozdania roczne


Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania: pobierz (883kB) pdf

Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania: pobierz (1417kB) pdf

Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania: pobierz (354kB) pdf

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania: pobierz (293kB) pdf

Rb-Z  Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (98kB) pdf

Rb-UZ  Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (342kB) pdf

Rb-PDP  Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrania: pobierz (247kB) pdf

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania: pobierz (205kB) pdf

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
plik do pobrania: pobierz (259kB) pdf

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
plik do pobrania: pobierz (225kB) pdf

Rachunek zysków i strat jednostki - wariant porównawczy
plik do pobrania: pobierz (233kB) pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
plik do pobrania: pobierz (220kB) pdf

Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
plik do pobrania: pobierz (1096kB) pdf

Bilans skonsolidowany
plik do pobrania: pobierz (238kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Zielińska (25 lutego 2019)
Opublikował: Piotr Cichy (26 lutego 2019, 09:27:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (27 czerwca 2019, 09:55:48)
Zmieniono: Dodanie bilansu skonsolidowanego za rok 2018

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 251