Programu Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023

Gmina Kijewo Królewskie opracowuje Programu Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023. Podstawą do skonstruowania Programu jest dokument stworzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanego dalej Zasadami Programowania) oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 stworzone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Ideą dla której stworzono Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie jest dokładna diagnoza obszarów problemowych, występujących na terenie Gminy. Wyniki tej diagnozy zostały dokładnie opisane w rozdziale czwartym niniejszego dokumentu. Rezultaty zamieszczonych tam analiz zostaną wykorzystane do wyłonienia obszarów zdegradowanych na obszarze Gminy. Z wyznaczonego obszaru w ramach zasad delimitacji  zostanie wyznaczony obszar działań rewitalizacyjnych (obszar rewitalizacji), gdzie przeprowadzane zostaną działania mające przyczynić się do zniwelowania lub minimalizowania negatywnych zjawisk w Gminie Kijewo Królewskie.

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowacki (12 lipca 2016)
Opublikował: Piotr Cichy (12 lipca 2016, 09:26:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588