2019 | 2015 | 2011

Informacja na temat udzielania informacji osobom niepełnosprawnym, głosowania korespondencyjnego i pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


UDZIELANIE INFORMACJI OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
 
Informacji osobom niepełnosprawnym udziela Pełnomocnik ds. wyborów w godzinach pracy Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.
 
 
PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA
 
Wnioski o sporządzenie aktów pełnomocnictwa do głosowania przyjmuje Pełnomocnik ds. wyborów  w godzinach pracy Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.
Termin złożenia wniosku o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania upływa 16 października 2015 r.
   
 
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 
Informacji  na temat głosowania korespondencyjnego udziela Pełnomocnik ds. wyborów w godzinach pracy Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

Wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Pełnomocnik ds. wyborów w godzinach pracy Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać:
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których zgłoszenie dotyczy a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.


Termin złożenia wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego upływa                         12 października 2015 r.
Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. wyborów:
Wiesław Kalkowski
tel. 56  686-70-56
e-mail.: ockijewo@wp.pl
Urząd Gminy Kijewo Królewskie - pokój Nr 7A

metryczka


Wytworzył: Wiesław Kalkowski (1 września 2015)
Opublikował: Wiesław Kalkowski (2 września 2015, 12:52:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729