Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 18/2014
Wójta Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 05 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. powołuje się  na terenie Gminy Kijewo Królewskie obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach nr 1 – 5 do zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                        (-) Mieczysław Misiaszek
                               
Załączniki:
- załącznik nr 1 pobierz (36kB) word
- załącznik nr 2 pobierz (36kB) word
- załącznik nr 3 pobierz (37kB) word
- załącznik nr 4 pobierz (36kB) word
- załącznik nr 5 pobierz (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Ryszarda Winnicka (5 maja 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (5 maja 2014, 15:02:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209