2018 | 2014 | 2010

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim o składach obwodowych komisji wyborczych


Informacja
Gminnej Komisji Wyborczej
w Kijewie Królewskim

  


    Na podstawie § 11 ust. 1, 1a pkt 2 oraz ust. 5 i 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.), podaje się do wiadomości publicznej informację o składach obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.(...)


Cała treść: pobierz (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej (5 listopada 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (5 listopada 2010, 15:55:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 grudnia 2013, 12:08:32)
Zmieniono: Porządkowanie katalogów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2860