2018 | 2014 | 2010

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Toruniu
z dnia 8 października 2010 r.

    Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz  § 11 ust. 1, 3 i 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. St. Warszawy i rad dzielnic m. St. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości składy terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Toruniu w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
/wyciąg/


Gminna Komisja Wyborcza w Kijewie Królewskim
Adres siedziby: Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Sala narad


Skład Komisji:


Lp.
Imię i nazwisko   
Miejsce zamieszkania
1
Jerzy Belzyt
Brzozowo
2
Joanna Budniewska
Kijewo Królewskie
3
Agnieszka Kular-Karbownik
Trzebcz Szlachecki
4
Ewa Mularczyk
Kijewo Szlacheckie
5
Wioletta Sowińska
Napole
6
Lidia Ściślak
Kijewo Królewskie
7
Maria Wojnowska
Kijewo Szlacheckie

                                  
                                                                                               KOMISARZ WYBORCZY

                                                                                                         W TORUNIU
                                                                                                 (-) Andrzej Walenta

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy w Toruniu (8 października 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (8 października 2010, 14:17:48)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (19 grudnia 2013, 12:06:35)
Zmieniono: Porządkowanie katalogów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3835