2010

2018 | 2014 | 2010

2010

Wyniki Wyborów

Protokoły głosowania [...]

Informacja o spisie wyborców

INFORMACJAZgodnie z art. 35 ust. 2 z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, sporządzony spis wyborców udostępniany jest do wglądu w urzędzie gminy w dniach  od 15.11-18.11.2010r. w [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Kijewo Królewskie bez głosowania w okręgu nr 3

ObwieszczenieGminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 8 listopada 2010 r.o obsadzeniu mandatów radnychdo Rady Gminy Kijewo Królewskiebez głosowania w okręgu nr 3Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — [...]

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim o składach obwodowych komisji wyborczych

InformacjaGminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim       Na podstawie § 11 ust. 1, 1a pkt 2 oraz ust. 5 i 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Kijewo Królewskie

UchwałaGminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 4 listopada 2010 r.o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Kijewo KrólewskiNa podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim - o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kijewo Królewskie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 4 listopada 2010 r.o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kijewo Królewskiew wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Kijewo Królewskie

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Kijewo Królewskiew wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kijewo Królewskie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kijewo Królewskiezarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Na podstawie art. 109 [...]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kijewo Królewskie

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 2 listopada 2010 r.o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kijewo Królewskie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Cała [...]

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kijewo Królewskie

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskimz dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kijewo Królewskie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Cała [...]

Informacja o składzie, siedzibie i dyżurach Gminne Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie KrólewskimNa podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190.), podaje się do [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu - Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kijewie Królewskim

INFORMACJAKomisarza Wyborczego w Toruniuz dnia 8 października 2010 r.    Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, [...]

Informacja o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIEz dnia 29 września 2010 r.Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. [...]

Ogłoszenie o pełnomocnictwie do głosowania

OGŁOSZENIEZgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, [...]

Informacja o miejscach na obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych

OGŁOSZENIEW związku z Wyborami Samorządowymi, które przypadają na dzień 21 listopada 2010 roku informuję, iż na obszarze Gminy Kijewo Królewskie punktami do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów [...]

Komunikat o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

KomunikatKomisarza Wyborczego w Bydgoszczyz dnia 21 września 2010 r.    Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy [...]

metryczka