Sprawozdania za rok 2013

IV kwartał

Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
plik do pobrania
pobierz (1316kB) pdf

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
plik do pobrania
pobierz (849kB) pdf

Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania
pobierz (353kB) pdf

Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
plik do pobrania
pobierz (249kB) pdf

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
plik do pobrani
a
pobierz (248kB) pdf

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
plik do pobrania
pobierz (215kB) pdf

Rb-Z Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
plik do pobrania
pobierz (94kB) pdf

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 
plik do pobrania
pobierz (342kB) pdf

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych 
plik do pobrania
pobierz (234kB) pdf


III kwartał


Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania: pobierz (833kB) pdf

Rb-28s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania: pobierz (1280kB) pdf

Rb-N Półroczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania: pobierz (352kB) pdf

Rb-NDS Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania: pobierz (248kB) pdf

Rb-Z  Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (359kB) pdf


II kwartał


Rb-27s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania: pobierz (799kB) pdf

Rb-28s Półroczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania: pobierz (1240kB) pdf

Rb-N Półroczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania: pobierz (353kB) pdf

Rb-NDS Półroczne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania: pobierz (249kB) pdf

Rb-Z  Półroczne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (359kB) pdf


I kwartał


Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych
plik do pobrania: pobierz (755kB) pdf

Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych
plik do pobrania: pobierz (1225kB) pdf

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
plik do pobrania: pobierz (352kB) pdf

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/w deficycie
plik do pobrania: pobierz (248kB) pdf

Rb-Z  Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
plik do pobrania: pobierz (358kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Zielińska (11 grudnia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (11 grudnia 2013, 11:01:05)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (23 czerwca 2014, 12:24:08)
Zmieniono: Dodanie sprawozdań rocznych za rok 2013

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4155