Skarbnik

Maria Zielińska  
Pokój 3
Tel. (56) 686-78-03     
E-mail: skarbnik@kijewo.pl
                                   
Zakres czynności / kompetencje:     
            
Do zadań Skarbnika należy:

1. kierowanie pracą Referatu Planowania i Finansów,
2. wykonywanie określonych prawem obowiązków w zakresie rachunkowości,
3. opracowywanie, nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
5. opracowywanie Wieloletnich Programów Finansowych,
6. analiza źródeł finansowania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, 
7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
8. dokonywanie kontroli finansowej,
9. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnień Wójta.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (12 lutego 2009)
Opublikował: Piotr Cichy (12 lutego 2009, 13:22:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (23 lutego 2023, 10:31:50)
Zmieniono: Aktualizacja danych personalny skarbnika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14500