Raport o stanie Gminy Kijewo Królewskie za 2023 rok

pobierz raport (1529kB) pdf

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 oraz ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) nad raportem o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos również mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Kijewo Królewskie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Zgłoszenie składa najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie planuje się w ostatnim tygodniu czerwca 2024 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (31 maja 2024)
Opublikował: Dorota Bukowska (31 maja 2024, 22:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135