Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów – 21.05.2024 r.

Zawiadamiam, że w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) o godz. 13:00 w biurze Rady Gminy Kijewo Królewskie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie.
 

Proponowany porządek obrad: 
 
1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2.    Przyjęcie porządku obrad komisji. 
3.    Sprawa udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
4.    Sprawa przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie.
5.    Sprawa przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Kijewo Królewskie.
6.    Propozycje przesunięć budżetowych na 2024 rok.
7.    Sprawy bieżące. 
8.    Zakończenie posiedzenia.
 
Przewodnicząca obrad
Aldona Furmaga

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (17 maja 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (21 maja 2024, 10:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147