I sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie

Proponowany porządek obrad po zmianach wprowadzonych na sesji.
1.    Otwarcie sesji.
2.    Złożenie ślubowania przez radnych.
3.    Złożenie ślubowania przez wójta.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kijewo Królewskie:
a.    powołanie komisji skrutacyjnej,
b.    zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Kijewo Królewskie,
c.    przeprowadzenie głosowania tajnego,
d.    odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
e.    podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kijewo Królewskie.
6.    Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7.    Przerwa w obradach.
8.    Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kijewo Królewskie:
a.    powołanie komisji skrutacyjnej,
b.    zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kijewo Królewskie,
c.    przeprowadzenie głosowania tajnego,
d.    odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej,
e.    podjęcie uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kijewo Królewskie.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie i ustalenia jej składu osobowego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie i ustalenia jej składu osobowego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie i ustalenia jej składu osobowego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie i ustalenia jej składu osobowego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kijewo Królewskie i ustalenia jej składu osobowego.
14.    Przerwa w obradach.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów Rady Gminy Kijewo Królewskie
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa
i Infrastruktury Rady Gminy Kijewo Królewskie
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Kijewo Królewskie
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Kijewo Królewskie
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela rady gminy
w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
21.    Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.

pobierz wynik głosowania 1 punkt obrad nr 4 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 2 punkt obrad nr 5 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 3 punkt obrad nr 5a (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 4 punkt obrad nr 5e (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 5 punkt obrad nr 8a (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 6 punkt obrad nr 8e (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 7 punkt obrad nr 9 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 8 punkt obrad nr 10 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 9 punkt obrad nr 11 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 10 punkt obrad nr 12 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 11 punkt obrad nr 13 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 12 punkt obrad nr 15 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 13 punkt obrad nr 16 (165kB) pdf

pobierz wynik głosowania 14 punkt obrad nr 17 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 15 punkt obrad nr 18 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 16 punkt obrad nr 19 (164kB) pdf

pobierz wynik głosowania 17 punkt obrad nr 20 (164kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Przewodniczący obrad- Krzysztof Krakowiak, Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie Malgorzata Malinowska (7 maja 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (8 maja 2024, 10:24:26)

Ostatnia zmiana: Lucyna Kuchmistrz (8 maja 2024, 10:58:12)
Zmieniono: dodanie porządku obrad po zmianach wprowadzonych na sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411