Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 29.05.2023r.

Zawiadamiam, iż w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji
                                                                                                Małgorzata Malinowska

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Malinowska (25 maja 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (28 maja 2023, 23:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144