XXXVI Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie - 28.12.2022r.

Informuję Szanownych mieszkańców 
Gminy Kijewo Królewskie, że zwołuję 

XXXVI Sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
3. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
4. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
5. Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny. 
6. Składanie interpelacji. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 grudnia 2022 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 
9. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok:
a) Komisja Budżetu i Finansów
b) Komisja Rolnictwa i Infrastruktury
c) Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 
d) Komisja Rewizyjna
e) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kijewo Królewskie na 2023 rok. 
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028. 
13. Przerwa w obradach. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2023. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2023-2028. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kijewo Królewskie. 
18. Odpowiedzi na interpelacje. 
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie 
Ewa Tyżaj 

metryczka


Wytworzył: Ewa Tyżaj (23 grudnia 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (26 grudnia 2022, 10:25:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236