Sesja XXXII -Imienne wykazy głosowań


Na wniosek Wójta Gminy Kijewo Królewskie, do porządku obrad dodano dwa punkty:

Punkt 6. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo
Królewskie na rok 2022.”

Punkt 7. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo
Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028.”
 
  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie. 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kijewo Królewskie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestry zabytków. 
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022. 
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028. 
  8. Zakończenie Posiedzenia. 
Głosowanie nr 1 - punkt 2 obrad (163kB) pdf
Głosowanie nr 2 - punkt 3 obrad (164kB) pdf
Głosowanie nr 3 - punkt 4 obrad (164kB) pdf
Głosowanie nr 4 - punkt 5 obrad (164kB) pdf
Głosowanie nr 5 - punkt 6 obrad (164kB) pdf
Głosowanie nr 6 - punkt 7 obrad (164kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Tyżaj (14 września 2022)
Opublikował: Andżelika Żuraw (14 września 2022, 11:11:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89