Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze uchwały »Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kijewo Królewskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przystąpienia Gminy Kijewo Królewskie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr IX/72/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Kijewo Królewskie

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 listopada 2019


w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019


w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019


zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Kijewo Królewskie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2019

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019


w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 września 2019


w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 49) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij