Uchwała nr XXIII/142/2009Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 25 września 2009w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadań w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Kijewo KrólewskieNa podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420).

Uchwała nr XXIII/142/2009
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 25 września 2009


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zadań w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420).Cała treść uchwały - pobierz (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (12 sierpnia 2011, 09:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1321