Uchwała nr XX/130/2009Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 22 kwietnia 2009w sprawie przyznania w 2009 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769).

Uchwała nr XX/130/2009
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 22 kwietnia 2009


w sprawie przyznania w 2009 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769).Cała treść uchwały - pobierz (23kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (12 sierpnia 2011, 08:59:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1400