Uchwała nr XIII/95/2008Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 czerwca 2008w sprawie przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkówNa podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769).

Uchwała nr XIII/95/2008
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 czerwca 2008


w sprawie przyznania w 2008 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875) oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769).


Plik do pobrania - UCHWAŁA NR XIII/95/2008 (35kB) word

metryczka


Opublikował: Piotr Cichy (25 marca 2009, 12:14:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1976