Uchwała nr XXXI/223 Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 czerwca 2022zmieniająca uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028.art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art 230 ust 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079)

Uchwała nr XXXI/223
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 czerwca 2022


zmieniająca uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art 230 ust 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079)


Pobierz treść uchwały (174kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (12 lipca 2022, 14:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91