Uchwała nr XXX/209/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 31 maja 2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo KrólewskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie, po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie

Uchwała nr XXX/209/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 31 maja 2022


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Uchwały Nr XVII/131/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie, po stwierdzeniu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie


Pobierz treść uchwały (1894kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3070 z dnia 2022-06-08

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (17 czerwca 2022, 09:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57