Uchwała nr XXIX/206/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 marca 2022zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Uchwała nr XXIX/206/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 marca 2022


zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2022

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)


Pobierz treść uchwały (2272kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2071 z dnia 2022-04-11

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (14 kwietnia 2022, 10:52:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74