Uchwała nr XXIX/204/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 marca 2022w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskieart. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 i 583), w związku z art. 11 pkt 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503), w nawiązaniu do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XVI/125/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie

Uchwała nr XXIX/204/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 marca 2022


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 i 583), w związku z art. 11 pkt 9 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503), w nawiązaniu do Uchwały Rady Gminy Kijewo Królewskie Nr XVI/125/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie


Pobierz treść uchwały (19671kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (14 kwietnia 2022, 10:50:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62