Uchwała nr XXIV/170/2021Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 16 września 2021projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskieart. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Uchwała nr XXIV/170/2021
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 16 września 2021


projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)


Pobierz treść uchwały (217kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (24 września 2021, 09:29:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94