Uchwała nr XXIII/166/2021Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 czerwca 2021w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskieart. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Uchwała nr XXIII/166/2021
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 czerwca 2021


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie

art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)


pobierz treść uchwały (213kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (7 lipca 2021, 11:42:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61