Uchwała nr XXIII/162/2021Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 czerwca 2021w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskieart. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 70 ust. 4 i art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 234)

Uchwała nr XXIII/162/2021
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 czerwca 2021


w sprawie zmiany zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Kijewo Królewskie

art. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 4, art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7, art. 70 ust. 4 i art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 234)


pobierz treść uchwały (217kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3399 z dnia 2021-07-01

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (7 lipca 2021, 11:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56