Uchwała nr XXIII/160/2021Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 28 czerwca 2021w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowegoart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz 2021 r. poz. 1038) oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), w związku z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11)

Uchwała nr XXIII/160/2021
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 28 czerwca 2021


w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378 oraz 2021 r. poz. 1038) oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), w związku z art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 11)


pobierz treść uchwały (592kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3397 z dnia 2021-07-01

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (7 lipca 2021, 11:21:06)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (7 lipca 2021, 11:24:22)
Zmieniono: dodania pozycji Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54