Uchwała nr XV/119/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kijewo Królewskie do podpisania aneksów do umów dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”.art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/119/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kijewo Królewskie do podpisania aneksów do umów dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”.

art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378), w zw. z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie, z dnia 29 września 2020 r., zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kijewo Królewskie do podpisania aneksów do umów dot. wspólnej realizacji projektu pn. „Ścieżki rowerowe (186kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:41:07)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:47:24)
Zmieniono: w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 200