Uchwała nr XV/116/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2020/2021art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/116/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2020


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2020/2021

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie, z dnia 29 września 2020 r., w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kijewo Królewskie w roku szkolnym 2020/2021. (179kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4664 z dnia 2020-10-02

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:32:08)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (9 grudnia 2020, 08:27:57)
Zmieniono: Pozycja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 160