Uchwała nr XIV/110/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), na wniosek Wójta Gminy Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/110/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br 2)

art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), na wniosek Wójta Gminy Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99