Uchwała nr XIV/108/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim;art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/108/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim;

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:22:25)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:26:21)
Zmieniono: zmiana danych obiektu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179