Uchwała nr XIV/107/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471 i 1087) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/107/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 40 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471 i 1087) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku (201kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3566 z dnia 2020-07-08

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:18:46)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (18 sierpnia 2020, 09:30:29)
Zmieniono: Dodanie pozycji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 179