Uchwała nr XIV/105/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowegoart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/105/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego; (200kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 130