Uchwała nr XIII/104/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/104/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019- 2027

art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


10. Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r. (3425kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114