Uchwała nr XIII/103/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/103/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


9. Uchwała Nr XIII/103/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020 (1017kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2944 z dnia 2020-06-08

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:53:08)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (26 czerwca 2020, 10:20:23)
Zmieniono: Dodanie Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172