Uchwała nr XIII/102/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z trwającą epidemią COVID-19art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) oraz pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/102/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z trwającą epidemią COVID-19

art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695) oraz pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) uchwala się, co następuje:


8. Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. (593kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2943 z dnia 2020-06-08

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:49:51)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (26 czerwca 2020, 10:19:48)
Zmieniono: Dodanie Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199