Uchwała nr XIII/101/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie, za pomocą innego instrumentu płatniczegoart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 60 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 61a § 1 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1665, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200, M.P. z 2019 r. poz. 746 i 747 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 285, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/101/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody budżetu Gminy Kijewo Królewskie, za pomocą innego instrumentu płatniczego

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 60 w zw. z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 61a § 1 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1665, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200, M.P. z 2019 r. poz. 746 i 747 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 285, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


7. Uchwała Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. (183kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2942 z dnia 2020-06-08

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:47:01)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (26 czerwca 2020, 10:18:58)
Zmieniono: Dodanie Dz.Urz.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 166