Uchwała nr XIII/100/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/100/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r.

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:


6. Uchwała Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. (207kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:39:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147