Uchwała nr XIII/98/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rokart. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i poz. 1818 oraz M.P. z 2020 r. poz. 164) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/98/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok

art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i poz. 1818 oraz M.P. z 2020 r. poz. 164) uchwala się, co następuje:


4. Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kijewo Królewskie na 2020 rok (187kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 136