Uchwała nr XIII/97/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626C Szymborno-Kijewo Królewskie”art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/97/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626C Szymborno-Kijewo Królewskie”

art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


3. Uchwała Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626C Szymborno-Kijewo Królewskie” (184kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146