Uchwała nr XIII/96/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie sprawie przyznania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkówart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782), w związku z § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/96/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie sprawie przyznania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782), w związku z § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769) uchwala się, co następuje:


2. Uchwała Nr XIII/96/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyznania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (191kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:26:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146