Uchwała nr XIII/95/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 27 maja 2020w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na uchwałę Nr IV/33/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Brzozowoart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/95/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 27 maja 2020


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na uchwałę Nr IV/33/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Brzozowo

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2019 r. poz. 2325) uchwala się, co następuje:


1. Uchwała Nr XIII/95/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na uchwałę Nr IV/33/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie (194kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (4 czerwca 2020, 11:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138