Uchwała nr XII/94/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 2 marca 2020zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/94/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 2 marca 2020


zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XII/94/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020 (1186kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1402 z dnia 2020-03-10

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (9 marca 2020, 14:58:57)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (7 maja 2020, 11:03:50)
Zmieniono: dodano pozycję Dziennika Urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271