Uchwała nr XII/93/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 2 marca 2020zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023art. 18 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/93/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 2 marca 2020


zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023

art. 18 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XII/93/2020 zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Kijewo Królewskie na lata 2016-2023 (2502kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (9 marca 2020, 14:54:23)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (9 marca 2020, 15:03:42)
Zmieniono: Zaznaczenie pola: nie podlega publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174